Κινέζικη αστρολογία

Κινέζικη αστρολογία

Η Κινέζικη Αστρολογία βασίζεται σε έναν 12ετή κύκλο. Κάθε ένα από τα 12 έτη του κύκλου παίρνει το όνομα ενός από τα 12 ζώδια του Κινέζικου ωροσκοπίου. Κάθε ζώδιο έχει την δική του προσωπικότητα και μερικές ξεχωριστές ιδιότητες. Τα 12 ζώδια της Κινέζικης αστρολογίας θεωρείται ότι αποτελούν σημαντικό παράγοντα του ανθρώπινου τρόπου ζωής και επηρεάζουν τα άτομα σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους.
Στη Κινέζικη αστρολογία δεν υπάρχουν αντιστοιχίες ανάμεσα στα ζώδια και σε αστερισμούς όπως συμβαίνει με την δυτική αστρολογία. Ωστόσο, οι Κινέζοι αστρολόγοι ανέκαθεν παρατηρούσαν τις κινήσεις των αστερισμών και των πλανητών.
Οι αρχαίοι Κινέζοι αστρονόμοι αποκαλούσαν τους 5 κύριους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος με το όνομα του συμπαντικού στοιχείου που αυτοί αντιπροσώπευαν:
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πέντε στοιχεία παρουσιάζονται με την σειρά που χρησιμοποιούνται στο σύστημα Κινέζικης αστρολογίας. Κατά μερικούς ερμηνευτές το Μέταλλο προηγείται του Ξύλου.
•    Δίας — Ξύλο
•    Άρης — Φωτιά
•    Κρόνος — Γη
•    Αφροδίτη — Μέταλλο
•    Ερμής — Νερό

Σύμφωνα με την Κινέζικη αστρολογία, το πεπρωμένο ενός ανθρώπου μπορεί να οριοθετηθεί και να αποκαλυφθεί από τη θέση των πλανητών, του φεγγαριού, του ηλίου και άλλων αστρικών σωμάτων (π.χ. κομήτες) την ώρα γέννησης του ατόμου. Το σύστημα των κύκλων με τα 12 έτη βασίζεται στην τροχιά του πλανήτη Δία. Ακολουθώντας την τροχιά του πλανήτη οι αστρονόμοι χώρισαν τον ζωδιακό κύκλο σε 12 ίσα τμήματα που αποτελούν τα 12 έτη κάθε κύκλου.

Κινέζικο ημερολόγιο (ή Ημερολόγιο του Ήλιου και του Φεγγαριού)

Κινέζικο ημερολόγιο

Το Κινέζικο ημερολόγιο βασίζεται σε εποχές των 60 χρόνων και αποτελείται από πέντε 12ετής κύκλους (5Χ12=60). Ο κάθε ένας από τους πέντε κύκλους είναι στην ουσία συνδυασμός περισσότερων κύκλων που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Για παράδειγμα έχουμε τον κύκλο των πέντε συμπαντικών στοιχείων (ή κύκλο των δέκα τμημάτων, ή ουράνιο κύκλο) που αποτελείται από τα πέντε στοιχεία (Ξύλο, Φωτιά, Γη, Μέταλλο, Νερό) στην Γιν και στην Γιανγκ μορφή τους (Γιν Ξύλο, Γιανγκ Ξύλο, Γιν Φωτιά, Γιανγκ Φωτιά κλπ).
Ένας άλλος κύκλος που αλληλεπιδρά με τον κύκλο των πέντε στοιχείων είναι ο κύκλος των 12 ζωδίων (ή κύκλος των δώδεκα τμημάτων ή γήινος κύκλος, 12Χ5=60). Τα ζώδια αυτά είναι με τη σειρά που παρουσιάζονται: Ποντικός, Βουβάλι, Τίγρης, Κουνέλι, Δράκος, Φίδι, Άλογο, Πρόβατο, Πίθηκος, Πετεινός, Σκύλος, Γουρούνι.
Ο συνδυασμός των παραπάνω κύκλων σχηματίζει τις εποχές δηλαδή τους μεγάλους κύκλους των 60 χρόνων στους οποίους βασίζεται το Κινέζικο ημερολόγιο. Το ημερολόγιο ξεκινά με την χρονιά του Γιανγκ Ποντικού του Ξύλου συνεχίζει με την χρονιά Γιν Βουβαλιού του Ξύλου, έπειτα με την χρονιά Γιανγκ Τίγρης της Φωτιάς και Γιν Κουνέλι της Φωτιάς. Συνεχίζοντας με αυτό τον τρόπο φτάνουμε στις δύο τελευταίες χρονιές κάθε 60ετούς εποχής που είναι η χρονιά Γιανγκ του Σκύλου του νερού και η χρονιά Γιν του Γουρουνιού του νερού. Σύμφωνα με τα παραπάνω κάθε κύκλος των 60 χρόνων (εποχή) ξεκινά πάντα με την χρονιά Γιανγκ Ποντικού του Ξύλου και τελειώνει πάντα με τη χρονιά Γιν Γουρουνιού του νερού. Επίσης κάθε ένα από τα 12 ζώδια πέφτει μόνο σε χρονιές Γιν ή μόνο σε χρονιές Γιανγκ. Για παράδειγμα ο Ποντικός εμφανίζεται μόνο σε χρονιές Γιανγκ ενώ το Βουβάλι μόνο σε χρονιές Γιν. Η πιο πρόσφατη εποχή ξεκίνησε το 1984 και θα διαρκέσει 60 χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2043. Τα χαρακτηριστικά αυτής της εποχής παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
Πηγή: el.wikipedia.org

RSSearch! module

 

Ετήσιες προβλέψεις 2017 για Gay

 

Κινέζικο Ωροσκόπιο 2018

 

 
 

 

 

Αυτά τα δοκιμάσατε;

Ωροσκόπιο Αυγούστου 2018-Γενική επισκόπηση !
01 Αυγούστου 2018 Αστρολογικά Άρθρα
Ωροσκόπιο Αυγούστου 2018-Γενική επισκόπηση !
01 Αυγούστου 2018 Αστρολογικά Άρθρα
Καλοκαίρι 2018- Μια πραγματικά επικίνδυνη περίοδος εκλείψεων!
Καλοκαίρι 2018- Μια πραγματικά επικίνδυνη περίοδος εκλείψεων!
Σεληνιακή έκλειψη στον Υδροχόο 27 Ιουλίου 2018
27 Ιουλίου 2018 Εκλείψεις
Σεληνιακή έκλειψη στον Υδροχόο 27 Ιουλίου 2018
27 Ιουλίου 2018 Εκλείψεις
Εκλείψεις Ιουλίου- 2018
27 Ιουλίου 2018 Εκλείψεις

www.lay-out.gr/

TAROT DE ESTHER

Online Αγορές

WestTV News

http://www.westtvnews.gr/

 

West Channel

West Channel

AlindaTV