Η δύναμη του Ψαλμού 19 – Για να μπορέσουν να τεκνοποιήσουν οι σύζυγοι και να αποφύγουν τον χωρισμό

Η δύναμη του Ψαλμού 19 – Για να μπορέσουν να τεκνοποιήσουν οι σύζυγοι και να αποφύγουν τον χωρισμό

Στον Ψαλμό 19 ζητάει ο Δαυίδ από τον Θεό να εισακούσει την μεγάλη θλίψη του και τον εκλιπαρεί να ενσκήψει στο δίκαιο αίτημα του και να το ικανοποιήσει. Μεταξύ των άλλων χρήσεων, ο Ψαλμός 19 βοηθάει τα άτεκνα ζευγάρια, που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατάφεραν παρά τις προσπάθειες τους να αποκτήσουν απογόνους, να τεκνοποιήσουν. Και επειδή πολύ συχνά η αδυναμία απόκτησης παιδιών αποτελεί σοβαρό λόγο διαζυγίου, η προσευχή αυτή αποτρέπει το ενδεχόμενο του χωρισμού ενός ζεύγους.

Πρέπει να διαβάζεται τρεις συνεχόμενες φορές κάθε μέρα, για 40 μέρες (χωρίς κενές μέρες ενδιάμεσα) με αναμμένο κερί (μελισσοκέρι):

Σε όρθια στάση, αντικρύζοντας την ανατολή, ανάβουμε το κερί μας και ξεκινάμε την προσευχή:

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.

Άγιος ο Θεός, άγιος Ισχυρός, άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς.

Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και

του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ακολούθως λέμε τρεις φορές το «Πάτερ ημών» και τρείς φορές το «Κεχαριτωμένη Μαρία»:

«Χαίρε κεχαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά Σου. Ευλογημένη Συ εν γυναιξί και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας Σου, ότι Σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Χαίρε και ευφράνου, Θεοτόκε Παρθένε, και πρέσβευε υπέρ του δούλου σου/της δούλης σου (όνομα) Κυρία και Δέσποινα των Αγγέλων και Μήτηρ των Χριστιανών, βοήθησον μοι τω δούλω σου.»

Πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση του Ψαλμού, εκφράστε με σαφήνεια το αίτημα σας, π.χ. «Την προσευχή αυτή την κάνω Κύριε για να με ευλογήσεις και να μπορέσω να αποκτήσω ένα παιδί/παιδιά». Στην συνέχεια διαβάζουμε τον Ψαλμό 19 τρεις φορές. Κλείνουμε την προσευχή μας με τρείς φορές το «Κεχαριτωμένη Μαρία» και τρεις φορές το «Πάτερ ημών»

Προσοχή!
Παρά την παραδοσιακή ερμηνεία της δύναμης των ψαλμών σχετικά με την υγεία, οποιαδήποτε κατάσταση υγείας πρέπει να συμβουλευτείτε έναν γιατρό! Οι ψαλμοί δεν αντικαθιστούν την επαγγελματική ιατρική βοήθεια ή άλλες επαγγελματικές συμβουλές!

Εἰς τὸ τέλος· ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ.

2 ΕΠΑΚΟΥΣΑΙ σου Κύριος ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως, ὑπερασπίσαι σου τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ ᾿Ιακώβ. 3 ἐξαποστείλαι σοι βοήθειαν ἐξ ἁγίου καὶ ἐκ Σιὼν ἀντιλάβοιτό σου. 4 μνησθείη πάσης θυσίας σου καὶ τὸ ὁλοκαύτωμά σου πιανάτω. (διάψαλμα). 5 δῴη σοι Κύριος κατὰ τὴν καρδίαν σου καὶ πᾶσαν τὴν βουλήν σου πληρώσαι. 6 ἀγαλλιασόμεθα ἐν τῷ σωτηρίῳ σου καὶ ἐν ὀνόματι Κυρίου Θεοῦ ἡμῶν μεγαλυνθησόμεθα. πληρώσαι Κύριος πάντα τὰ αἰτήματά σου. 7 νῦν ἔγνων ὅτι ἔσωσε Κύριος τὸν χριστὸν αὐτοῦ· ἐπακούσεται αὐτοῦ ἐξ οὐρανοῦ ἁγίου αὐτοῦ· ἐν δυναστείαις ἡ σωτηρία τῆς δεξιᾶς αὐτοῦ. 8 οὗτοι ἐν ἅρμασι καὶ οὗτοι ἐν ἵπποις, ἡμεῖς δὲ ἐν ὀνόματι Κυρίου Θεοῦ ἡμῶν μεγαλυνθησόμεθα. 9 αὐτοὶ συνεποδίσθησαν καὶ ἔπεσαν, ἡμεῖς δὲ ἀνέστημεν καὶ ἀνωρθώθημεν. 10 Κύριε, σῶσον τὸν βασιλέα, καὶ ἐπάκουσον ἡμῶν, ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἐπικαλεσώμεθά σε.

Από την βιβλιογραφία της Αλίντα Κανάκη: Πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τους ψαλμούς στην καθημερινή μας ζωή. Ψαλμοί του Δαυίδ – Κλειδιά

Τα κείμενα είναι πνευματική ιδιοκτησία της ΑΛIΝΤΑ ΚΑΝAΚΗ [ΑΡ. ΣΗΜΑΤΟΣ200160] Απαγορεύεται η αναδημοσίευσή τους και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή, χωρίς γραπτή άδεια της ΑΛIΝΤΑ ΚΑΝAΚΗ

 

 

Alinda Kanaki

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

MENU